Metoda wytwórcza (Factory method)

Słowem wstępu Jest to wzorzec projektowy, który określa interfejs do tworzenia obiektów, przy czym umożliwia podklasom wyznaczenie typu danego obiektu.  Innymi słowy wzorzec ten umożliwia zrzucenie odpowiedzialności za proces tworzenia egzemplarzu z klas na podklasy. Warunki stosowania Kiedy w danym typie nie można z góry określić klasy obiektów, które należy utworzyć…

Nazwy – ZK #6

Stosowanie nazw opisowych Nazwa dla zmiennej, metody czy też klasy ma większe znaczenie niż mogłoby się wydawać. Musimy pilnować, aby były to nazwy opisowe! Niezmiernie często stajemy przed koniecznością spojrzenia na kod już napisany, szczególnie w przypadku nieco większych projektów. Życzę powodzenia w rozszyfrowaniu nazw zmiennych jak tmp, temp, x, y, r…

Swift – Kolekcje

Słowem wstępu Swift udostępnia programistom trzy podstawowe typy kolekcji. Tablice, zbiory oraz mapy. Co ciekawe mapy w tym języku nazywane są słownikami. Ich wykorzystanie nie różni się znacząco od tego w innych językach. Tablice są uporządkowaną kolekcją pewnych danych. Zbiory są nieuporządkowaną kolekcją unikalnych danych. Słowniki są kolekcją nieuporządkowanych danych o…

Swift – Podstawowe operatory

Rodzaje operatorów Możemy wyróżnić trzy rodzaje operatorów: Jednoargumentowy – wpływają na jeden element (tudzież target) np. ! (negacja) Dwuargumentowy – wpływają na dwa elementy np. +, – Trójargumentowy – wpływają na trzy elementy. Swift posiada tylko jeden taki operator: a ? b : c Podstawowe operatory w języku Swift Operator przypisania Przypisuje lub aktualizuje…

Swift – Podstawy

Słowem wstępu Spis treści wpisu Stałe oraz zmienne Wyświetlanie danych Pobieranie danych z klawiatury Aliasy typów Krotki Typy opcjonalne Dlaczego Swift? Uważam, że każdy programista, który tworzy aplikacje mobilne nawet pomimo bardzo dobrej znajomości jednej platformy – w której się specjalizuje – powinien przynajmniej znać podstawy pozostałych dostępnych (a przynajmniej tych,…

SQL BASICS – CZ. 2

Spis treści Klauzula WHERE Operator IN LIKE IS NULL Złożone warunki logiczne Klauzula TOP TOP … WITH TIES OFFSET FETCH NEXT (Stronicowanie) Klauzula WHERE Klauzula ta umożliwia nam ograniczenie zwracanego wyniku zapytania dla interesujących nas w danej chwili danych. Umieszczane w niej warunki logiczne sprawdzane są dla każdego wiersza tabeli. Jak…

Groovy – Pobieranie kursów walut z NBP wykorzystując GPath

Wstęp Wpis ten przedstawia stworzenie małego programu, pobierającego kursy walut o określonym typie z podanego przez użytkownika przedziału czasu z plików .xml znajdujących się na serwerach NBP. Całość jest bardzo prosta, ale posiada duży potencjał do rozbudowania w przyszłości. Przykładowy fragment źródłowego pliku .xml prezentuje się następująco: <ArrayOfExchangeRatesTable xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”> <ExchangeRatesTable>…

Groovy – Trait

Wstęp Jako takiego wpisu na temat samego Groovy’ego do tej pory nie było. Ten jest pierwszym, w którym poruszam w ogóle tę tematykę. Sam właśnie zacząłem swoją przygodę z tą technologią i chciałbym Wam nieco ją przybliżyć, porządkując tym samym informacje, które staram się zapamiętać. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości pojawi się jeszcze parę…

SQL BASICS – cz. 1

Spis treści poniższego wpisu: Podstawy instrukcji SELECT Wyrażenia Konkatenacja Funkcje arytmetyczne Funkcje znakowe Funkcje daty i czasu Konwersja typów Instrukcja CASE (odpowiednik IF … THEN … ELSE) Sortowanie wyników Operatory logiczne NOT AND OR Podstawy instrukcji SELECT Z zapytaniami w języku SQL jednoznacznie powinna nam kojarzyć się instrukcja SELECT. Jest to…

Java – ZK #5

Nie dziedziczymy stałych W jednym ze wcześniejszych wpisów wspominałem, że należy pamiętać o umieszczaniu m.in. stałych na odpowiednim poziomie abstrakcji. Jest to istotna kwestia bezpośrednio związana z zachowywaniem poprawnej struktury kodu. Należy jednak pamiętać, aby nie starać się na siłę ich wyodrębnić do osobnych interfejsów, aby później po prostu je dziedziczyć. Mowa…