Skip to content

Maven

Maven – narzędzie służące do budowania oraz zarządzania aplikacjami opartymi na Javie.

Jego główne założenia:

 • Ułatwienie procesu budowania
 • Dostarczenie jednolitego środowiska budowania
 • Dostarczenie jakości informacji projektowych
 • Dostarczenie wytycznych związanych z dobrymi praktykami programowania
 • Zapewnienie łatwego przejścia na nowsze rozwiązania

Po utworzeniu projektu w celu nadania mu natury Mavena, do naszej przestrzeni roboczej musimy dodać plik konfiguracyjny pom.xml. Początkowo można nadać mu następującą strukturę:

<project>
  <name>MavenProject</name>
  <groupId>com.company</groupId>
  <artifactId>MavenProject</artifactId>
  <version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <packaging>jar</packaging>
</project>
 • name – dowolna nazwa projektu
 • groupId – początkowy fragment pakietu aplikacji
 • artifactId – unikalny identyfikator projektu
 • version – wersja aplikacji
 • modelVersion – wersja schematu pliku XML
 • packaging – docelowy format pakowania naszej aplikacji

Podstawowe cele (goals) Mavena:

 • clean – usuwa folder target, który jest generowany przez Mavena
 • compile – kompiluje pliki źródłowe oraz kopiuje do podfolderów target
 • package – w pierwszej kolejności kompiluje wszystkie pliki z kodami źródłowymi, a następnie pakuje program do wybranego formatu

Do kompilacji używamy polecenia mvn compile. Chcąc więc skompilować program z wykorzystaniem Mavena, w konsoli wpisujemy np.: clean compile

Maven pozwala w niemal automatyczny sposób pobierać zewnętrzne biblioteki do projektu. W tym celu należy dodać odpowiednią zależność do pliku pom.xml:

<project>
  <name>MavenProject</name>
  <groupId>com.company</groupId>
  <artifactId>MavenProject</artifactId>
  <version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <packaging>jar</packaging>
  
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.security</groupId>
      <artifactId>spring-security-parent</artifactId>
      <version>3.0.8.RELEASE</version>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>

Należy jednak pamiętać o zależnościach tranzytywnych i możliwości wystąpienia konfliktu pomiędzy wersjami bibliotek (jeżeli pobierana przez nas biblioteka używa przechodnio innej bliblioteki w nowszej wersji, a ręcznie mimo to dodamy później starszą wersję, to ta pierwsza zostanie zignorowana).

Kolejną zaletą Mavena, jest możliwość korzystania z pluginów. Pozwalają one na np. automatyczne uruchamianie testów jednostkowych lub generację dokumentacji JavaDoc. W celu dodania pluginu:

<project>
  <name>MavenProject</name>
  <groupId>com.company</groupId>
  <artifactId>MavenProject</artifactId>
  <version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <packaging>jar</packaging>
  
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
        <version>2.6</version>
        <configuration>
          <archive>
            <manifest>
              <mainClass>package.ClassName</mainClass>
            </manifest>
          </archive>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

W celu pakowania aplikacji, która zawiera już inne zależności można skorzystać z Apache Maven Assembly Plugin.

Aplikacje Mavena posiadają swój cykl życia. Posiadając tę wiedzę, możemy zdecydować, której fazy mają dotyczyć dodawane przez nas zależności, np:

<plugin>
  <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
  <version>2.6</version>
  <executions>
    <execution>
      <id>default-jar</id>
      <phase>package</phase>
      <goals>
        <goal>jar</goal>
      </goals>
    </execution>
  </executions>
</plugin>

Ostatnią rzeczą, która jest konieczna, aby w stopniu minimalnym pojąć istotę Mavena, są zasięgi zależności. Ich wykorzystanie umożliwia łatwe odseparowanie np. bibliotek potrzebnych wyłącznie do wykonania testów od tych, które są niezbędne samej aplikacji.

<project>
 ...
 <dependencies>
  <dependency>
   <groupId>group-a</groupId>
   <artifactId>artifact-b</artifactId>
   <version>1.0</version>
   <type>bar</type>
   <scope>runtime</scope>
  </dependency>
 </dependencies>
</project><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark" data-mce-fragment="1">​</span>

Wpis zawiera jedynie ścisłe podstawy, mogące wskazać drogę dalszej nauki korzystania z tego niezwykle przydatnego narzędzia.

Facebooktwitterredditlinkedinmail
Published inJavaNarzędzia