Skip to content

Miesiąc: Kwiecień 2017

Funkcje – ZK #3

Nadmiar argumentów Docelowo funkcja powinna zawierać jak najmniej argumentów wejściowych (parametrów). Idealną sytuacją jest moment, gdy mamy ich.. 0 (słownie: zero). Powinniśmy starać się pisać metody,…

GSON

Wstęp Tak jak wspomniałem w poprzednim poście tym razem zajmiemy się bardziej praktyczną stroną wykorzystania formatu JSON. W tym przykładzie wykorzystam bibliotekę Gson stworzoną przez Google. Gson jest…

JSON

Wpis ten jest pierwszą (nieco teoretyczną) częścią dwuczęściowego cyklu na temat formatu JSON. Następny będzie traktował o GSON, a więc jednej z bibliotek do operacji na…