Skip to content

JSON

Wpis ten jest pierwszą (nieco teoretyczną) częścią dwuczęściowego cyklu na temat formatu JSON. Następny będzie traktował o GSON, a więc jednej z bibliotek do operacji na JSON-ach z poziomu kodu Javy. 

Czym jest JSON?

JSON – JavaScript Object Notation – jest to nic innego jak bardzo prosty format służący do wymiany danych. Przyjmuje on postać tekstową, a więc jest łatwy do interpretacji zarówno przez ludzi jak i komputery. Kolejną kwestią będącą następstwem tekstowej postaci tego formatu jest niezależność od jakichkolwiek języków programowania. Może być używany zarówno w Javie, C#, PHP jak i w praktycznie jakimkolwiek innym nowoczesnym języku programowania.

JSON opiera się na dwóch strukturach:

 • Zbiór par nazwa/wartość
 • Uporządkowana lista wartości

Powyższe struktury można przedstawić w następujący sposób:

 • Obiekt – zbiór par nazwa/wartość. Opis obiektu umieszczony jest w nawiasach klamrowych. Nazwy atrybutów i ich wartości oddzielamy dwukropkiem. Poszczególne pary oddziela się przecinkiem. Przedstawia to następujący schemat:

 • Tablica – jest to uporządkowany zbiór wartości. Zawartość tabeli umieszczona jest w nawiasach kwadratowych. Tak samo jak w przypadku obiektów, poszczególne elementy tablicy rozdzielane są przecinkiem. Przedstawia to następujący schemat:

 • Wartość (value z powyższych schematów) – może przyjmować poniższe postaci:
  • Łańcuch znaków – zawartość umieszczana jest w podwójnym cudzysłowie
  • Liczba – nie ma tutaj żadnych specjalnych oznaczeń
  • Zmienna bool’owska – czyli po prostu wartość true lub false
  • Null – tak samo jak w przypadku dwóch powyższych sytuacji, nie ma dodatkowych oznaczeń
  • Obiekt oraz tablica – tej dwójki dotyczą konwencje przedstawione na dwóch powyższych schematach

Sądzę, że z punktu widzenia programisty korzystającego z bibliotek, które automatycznie zajmują się pozostałymi kwestiami wiedza ta wystarczy, aby zacząć wykorzystywać JSON-y w praktyce.

Przykłady

Typy prymitywne

    int integerValue = 10;
    float floatValue = 11.32F;
    double doubleValue = 12.3564;
    long longValue = Long.MAX_VALUE;
    boolean booleanValue = true;
    String stringValue = "This is an example string...";

Po utworzeniu tablicy z powyższych zmiennych, przybierze ona następującą postać:

[
  10,
  11.32,
  12.3564,
  9223372036854775807,
  true,
  "This is an example string..."
]

Obiekty

Załóżmy, że mamy następującą klasę:

class Pizza {
  private String name;
  private int diagonal;
  private boolean isVegetarian;

  Pizza(String name, int diagonal, boolean isVegetarian) {
    this.name = name;
    this.diagonal = diagonal;
    this.isVegetarian = isVegetarian;
  }
}

Następnie tworzymy dwa obiekty tej klasy:

    Pizza carbonara = new Pizza("Carbonara", 32, false);
    Pizza funghi = new Pizza("Funghi", 45, true);

Format JSON dla tych obiektów będzie wyglądać następująco:

{
  "name":"Carbonara",
  "diagonal":32,
  "isVegetarian":false
}
{
  "name":"Funghi",
  "diagonal":45,
  "isVegetarian":true
}

Tablice i kolekcje

Wykorzystajmy klasę Pizza z powyższego przykładu i stwórzmy następującą tablicę:

    Pizza carbonara = new Pizza("Carbonara", 32, false);
    Pizza funghi = new Pizza("Funghi", 45, true);
    
    Pizza[] pizzas = {carbonara, funghi};

Format JSON dla takiej tablicy będzie wyglądać następująco:

[
  {
   "name":"Carbonara",
   "diagonal":32,
   "isVegetarian":false
  },
  {
   "name":"Funghi",
   "diagonal":45,
   "isVegetarian":true
  }
]

Gdybyśmy zastąpili tablicę kolekcją (np. listą) JSON wyglądałby identycznie.


Źródła:

Facebooktwitterredditlinkedinmail
Published inNarzędziaProgramowanie