Skip to content

Środowisko – ZK #2

Budowanie projektu w jednym kroku

Kompilacja i konsolidacja projektu powinna być pojedynczą, prostą operacją. Oznacza to, że w celu uruchomienia projektu powinniśmy móc wcisnąć jeden guzik lub co najwyżej wpisać jedno proste polecenie powłoki, a nie wykonywać skomplikowane sekwencje lub skrypty, które często są zależne od kontekstu. Nie powinniśmy być zmuszanie do pobierania każdorazowo wielu osobnych informacji z VCS. Projekt powinien być all-in-one – po pobraniu nie może zmuszać nas do szukania dodatkowych plików XML czy też bibliotek.

Innymi słowy – tylko jedna operacja powinna być wykonana celem pobrania systemu, a następnie tylko jedna operacja celem jego zbudowania. Właśnie takie zadania może nam ułatwić korzystanie z np. Maven’a, którego podstawy opisywałem tutaj: https://www.lukaszpusz.pl/2017/02/26/maven/.

Testowanie projektu w jednym kroku

Podobnie jak w przypadku budowania projektu, również jego testowanie powinno być możliwe za jednym kliknięciem ikonki w interfejsie naszego IDE. Jednym z głównych założeń testów automatycznych jest to, że powinny one być szybkie! Powinniśmy mieć przygotowane zestawy dla różnych ścieżek (w tym koniecznie krytycznych), które możemy łatwo wybrać i uruchomić. Stosunkowo częste uruchamia testów jest na tyle ważne, że łatwość wykonania tej czynności powinna być oczywista.


Informacje na temat cyklu i źródeł:

Facebooktwitterredditlinkedinmail
Published inProgramowanie