Skip to content

Tag: czysty kod

Java – ZK #5

Nie dziedziczymy stałych W jednym ze wcześniejszych wpisów wspominałem, że należy pamiętać o umieszczaniu m.in. stałych na odpowiednim poziomie abstrakcji. Jest to istotna kwestia bezpośrednio…

Funkcje – ZK #3

Nadmiar argumentów Docelowo funkcja powinna zawierać jak najmniej argumentów wejściowych (parametrów). Idealną sytuacją jest moment, gdy mamy ich.. 0 (słownie: zero). Powinniśmy starać się pisać metody,…